תעלות חיווט מחורצות (תעלות חשמל) תוצרת KLEMSAN בעלות מאפיינים ייחודיים לנוחות שימוש מירבית.

חירוץ לייזר במיקומים אסטרטגיים מאפשרים דיוק מיקום ואופן השבירה הדרוש וחשוב מכך, מניעת שבירה ללא כוונה – אם לא נאחז במקום הנכון היחידה תתקפל ולא תישבר.

מסילות במרכז התעלה נועדו לשימוש עם ציוד עזר כגון:

אוגדי חוטים, תפס אזיקון ותפסי אל-חזור.

למידע נוסף בנושא ניתן לפנות בכל אמצעי הקשר הקיימים.

    סינון מתקדם

    תעלות נטול הלוגן (11)

    תעלות חיווט מחורצות (28)

    מכסים לתעלות (8)