אצלנו באביטל אנרגיה תוכלו למצוא ציוד ללחות חשמל לעבודות שונות. בין אם זה מהדקים לפס או ממסרי פיקוד פה תוכלו למצוא את הכל.

בית / ציוד ללוחות
סינון מתקדם

מהדקים לפס (86)

מערכת סימון (65)

תעלות חיווט מחורצות וציוד נלווה (46)

ממסרי פיקוד (70)

ציוד מיתוג מודולרי (85)

תזמון ובקרה לפס דין (24)

מונה אנרגיה (Kw) (8)

ציוד פיקוד 22Øמ"מ לפנל (53)

ציוד חיווט מודולרי (26)