בית / ציוד ללוחות / ציוד חיווט מודולרי
    סינון מתקדם

    מהדק נחושת אלומיניום (12)

    מהדקי סעף (6)

    פסי צבירה מודולריים (8)