בית / ציוד ללוחות / ציוד חיווט מודולרי
סינון מתקדם

מהדק נחושת אלומיניום (12)

מהדקי סעף (6)

פסי צבירה מודולריים (8)