בית / ציוד ללוחות / ציוד חיווט מודולרי

מהדק נחושת אלומיניום (12)

מהדקי סעף (7)

פסי צבירה מודולריים (9)