בית / ציוד ללוחות / ציוד מיתוג ללוח / מנתק (פקט) לפנל

48X48מ"מ - 16A (16)

48X48מ"מ - 20A (4)

65X65מ"מ - 32A (4)

65X65מ"מ - 40A (3)