בית / ציוד ללוחות / מהדקים לפס / חיבור קפיץ PYK

מהדקי הזנה קפיץ (7)

מהדקים קומתיים חיבור קפיץ (11)

מהדקי הארקה קפיץ (6)

מהדקי נתיך וקצר חיבור קפיץ (4)

ציוד לנלווה למהדקי קפיץ (19)