סינון מתקדם

חיבור קפיץ PYK (45)

מהדקי הזנה (19)

מהדקים קומתיים (16)

מהדקים לחיבור נעל כבל (3)

מהדקי הארקה (9)

מהדקי נתיך וקצר (12)

מעצורים לפס דין (6)

ציוד נלווה למהדקים (40)